Лакиране с PVD покритие за автомобили

Има възможност за покритие както за нови автомобили, така и за „ретро“ автомобили.